Gëzuar Kosovë 4 vjetorin në UEFA, Fadil Vokrri

Gëzuar Kosovë

 4 vjet pas pranimit të Kosovës në UEFA, sot kujtojmë Fadil Vokrri vizionarin arkitektin e planit madhështor i cili shpërbleu sakrificën e brezave që u rrahën, u dhunuan dhe u burgosën për ta mbajtur futbollin gjallë.

4 years after Kosovo's accession to UEFA, today we remember Fadil Vokrri the visionary the architect of the grand plan who rewarded the sacrifice of the generations that were beaten, raped and imprisoned to keep football alive.