MEDIA

K.F.Lugina 3-2 Ćelik

U vendos më

10.11.2019

K.F.Lugina 2-2 Alakince

U vendos më

13.10.2019

K.F.Lugina 7-0 Južna Pruga

U vendos më

25.09.2019

K.F.Lugina 3-3 K.F.Tërnoci

U vendos më

08.09.2019

Realizohet takimi i paraparë me Presidentin z.Arma

U vendos më

22.07.2019

K.F.Lugina viziton nxënesit me nevoja të veçanta n

U vendos më

21.12.2018

Kronika e pregaditur nga Rtv Aldi Lugina-Bsk

U vendos më

12.11.2018

K.F.Lugina 2-1 Bsk Bujanovac

U vendos më

11.11.2018

Kronika e pregaditur nga Rtv Aldi Lugina-Levosoje

U vendos më

29.10.2018

K.F.Lugina 7-0 Levosoje

U vendos më

28.10.2018

Kronika e pregaditur nga Rtv Aldi Lugina 4-2 Viho

U vendos më

K.F.LUGINA 4-2 VIHOR KONDIVA

U vendos më

K.F.Lugina dhe Nebeski Andjeli i ndajn piket

U vendos më

K.F.LUGINA 0-0 Nebeski Andjeli

U vendos më

03.10.2018