Dresat e klubit

Emri Dresës : New Kit 2019 - 2020

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : New Kit 2019 - 2020

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Qant

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Qant

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Dres Portjerit

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Dres Portjerit

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Dres Portjerit

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Dres

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : New Kit 2019 - 2020

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : New Kit 2019 - 2020

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Dres

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Kompleti Trenerk Dresi Qant

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Kompleti Trenerk Dresi Qant

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Dresi 1

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Dresi i ri 2018-2019

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Dresi i ri 2018-2019

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Dres 1 Vendas

Madhësia : XS, S, M ,L, XL, XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Set 5 -Senior

Madhësia : XS,S,M,L,XL,XXL

POROSIT DRESËN

Emri Dresës : Dres 2 Misafir

Madhësia : XS, S, M ,L, XL, XXL

POROSIT DRESËN