Doancioni i radhës vjen nga z.Lulzim Maliqi nga Mu

Me moton K.F.Lugina meritonë gjithnjë më shumë mbështetje " falemnderojmë z.Lulzim Maliqin për donacionin e radhes me Trenerka Sportive për Klubin futbollistik LuginaLulzim Maliqi ka dhuruar Trenerka Sportive për Kryesin Klubit futbollistik Lugina.

Kryetari i Klubit futbollistik Lugina Nagip Jakupi Falemnderon përzemërisht z.Lulzim Maliqin për kontributin e dhënë ndaj klubit tonë.

Ju faleminderit