Edhe zyrtarisht fillojn stërvitjet në Sh.f.Lugina

Njoftojm të gjithë prindërit e fëmijeve se do të fillojm me stërvitje me gjitha grupmoshat me grupe të ndara nga Dita e Hënë

DATA 11.05.2020 ditë e Hënë

Stadiumi i Qytetit Preshevë 

Grupmosha 2010-2009 ora 15:00 

Grupmosha 2008-2007 ora 16:00

Grupmosha 2006-2005 ora 17:00

Fusha Sportive Arbi Norç

Grupmosha 2011-12 ora 17.00

Grupmosha 2013-14 ora 18.00

Kujdes çdo lojtarë duhet të ketë shishe me uj me vete.

Të fillojmë me shumë dëshirë dhe pasion Shkolla e futbollit Lugina